BnearIT

BnearIT är ett konsultföretag med fokus på kvalificerad systemutveckling, modern mjukvaruarkitektur samt tjänstebaserade system där de modernaste koncepten gällande systemintegration ingår som en mycket väsentlig komponent.

Vill du veta mer?

Kontakta Anders Hermanson
BnearIT
0920-40 37 40
anders.hermanson@bnearit.se

eller besök BnearITs webbplats