Bouvet

Vår filosofi är att närhet till kunderna är avgörande för bra lösningar. Därför utnyttjar vi kompetensen i hela företaget - kompetens på tvärs - medan projekten förankras lokalt. På detta sätt får våra kunder en lokal kontakt och projektledare med tillgång till den kompetens som finns inom hela Bouvet, oavsett var den är lokaliserad.

logo

Bouvet har en mycket gedigen kundbas. På vår kundlista finns företag och myndigheter som till exempel Statoil, ICA, SAS, Eniro, Statkraft, NSB, Wilh. Wilhelmsen, Lernia, Sony Ericsson, Försvaret m.fl..

Vill du veta mer?

Kontakta Jonna Nordén
VD
0709-431 450
jonna.norden@bouvet.se

eller besök Bouvets webbplats