Intellecta Corporate

Intellecta Corporate är ett ledande företag inom företagskommunikation, med specialistkompetens inom investerarrelationer, PR/Public Affairs, redaktionell kommunikation, webbkommunikation, varumärkesrådgivning och design.

Intellecta Corporate arbetar med en lång rad framstående svenska företag – stora och mindre, liksom med myndigheter och organisationer. I nära samverkan jobbar de tillsammans för att genom kommunikation stärka relationerna med uppdragsgivarnas intressenter och förbättra avkastningen på varumärket.

Med 60 medarbetare är Intellecta Corporate ett av Sveriges största företag inom företagskommunikation, och en del av börsnoterade Intellectakoncernen.

Vill du veta mer?

Kontakta Catherine Iggmark
Intellecta Corporate
catherine.iggmark@intellecta.se

eller besök Intellecta Corporates webbplats!