NetRelations

NetRelations är experter på att utveckla webbplatser, intranät och portaler som hjälper kunden till framgång.

NetRelations arbetar med hela kedjan av webbprojekt, från krav- och behovsanalys till formgivning, gränssnittsprogrammering och systemutveckling – hela tiden med kundens affärsnytta och användarens upplevelse i centrum. NetRelations är EPiServer Premium Solution Partner och Microsoft Certified Partner, och har framstående experter inom Microsoft SharePoint.

Ofta är sökupplevelsen ett viktigt steg på vägen mot målet med en användarfokuserad webbplats. Därför jobbar NetRelations med SiteSeeker. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Idag har vi ca 70 medarbetare. Under 2013 öppnar vi även ett kontor i Los Angeles, USA.

Vill du veta mer?

Kontakta Filip Berglund
försäljningschef
072-389 23 08
filip.berglund@netrelations.se

eller besök NetRelations webbplats