Pulsen

Pulsen är ett av Sveriges större IT-konsultföretag och fokuserar bland annat på publicerings- och portalverktygen SiteVision och SharePoint.

Utöver hantering av alla faser vid införande av målgruppsanpassade webbplatser, har Pulsen gedigen erfarenhet kring portallösningar. Dessa kopplas till identitetshaneringssystem för att skapa säkerhetsklassad åtkomst till rätt information, samt IT-resurser utifrån individens roll och verksamhetens mål. eTjänster för myndigheter är ett specialistområde. Pulsen har bland annat implementerat SiteSeeker hos Malmö stad och Järfälla kommun.

Vill du veta mer?

Kontakta Dick Orrmyr
Pulsen
031-709 82 49
dick.orrmyr@pulsen.se

eller besök Pulsens webbplats