Sector 5

Sector 5 är ett IT-konsultbolag som specialiserat sig på utveckling och förvaltning av komplexa webbplatser samt webblösningar för effektiv hantering av marknadsinformation.

Våra tjänster och produkter kännetecknas av högt kunskapsinnehåll och sofistikerade tekniska lösningar. Lösningarna anpassas efter kundens behov och förutsättningar och ger dem en plattform för att effektivt kunna kommunicera med sin omvärld och tillgodose behovet av webbbaserade tjänster.

Exempel på lösningar; webbplatser, intranät, system för effektiv hantering av marknadsinformation, automatisk trycksakspublicering, bildbanker och dokumenthantering.

Vill du veta mer?

Kontakta Per-Åke Adolfsson
Sector 5
+46 (0) 372 737 501
perado@sector5.se