Softronic

Softronic erbjuder ett brett utbud av IT- och managementtjänster med ett helhetsansvar för kundens behov. Vi kallar det IT-Partnerskap.
Företaget har växt från fem anställda 1984 till ca 500 anställda och noterades på Stockholmsbörsen 1998.

Vi har som specialitet att ta långsiktigtansvar i allt från fastprisprojekt till mångåriga outsourcingåtaganden. De flesta kunder är kvar i tiotals år och ger mycket bra betyg i kundnöjdhetsundersökningar.

Vi är som bäst när kunden behöver en konsult som är både rådgivare och leverantör. Det ställer stora krav på oss men ger kunden ett betydande mervärde.

Våra kunder tycker vi är tillräckligt stora för att erbjuda den bästa kompetensen, leveranssäkerheten och kvalitén men att vi samtidigt är tillräckligt små för att prioritera kundernas behov och få dem att känna sig betydelsefulla.

Våra konsulter har både djup verksamhetskompetens liksom kunskap om den senaste tekniken och har en genomsnittlig branscherfarenhet som överstiger tio år.

Vill du veta mer?

Kontakta Mårten Salomonsson
Web Business Manager
marten.salomonsson@softronic.se

eller besök Softronics webbplats