Valtech

Valtech är ett oberoende globalt IT-konsultföretag med verksamhet i Europa, USA och Asien. Affärsidén är att hjälpa sina kunder att skapa värde genom teknik.

Valtech engagerar och förenklar livet för användare bättre än någon annan, vilket ger kunder en konkurrensfördel i form av en mätbar kvalitet på användarens upplevelse och en mätbar nytta för våra kunders affär. De åstadkommer detta genom att förena kreativitet med modern teknik och lättrörliga arbetssätt, och genom att aldrig glömma att nyttan uppstår i användningen. Valtech har samarbetat med Euroling i flertalet projekt såsom den nationella sjukvårdsupplysningsportalen 1177.se, Vårdguiden och Riksbanken.

Valtech är ett oberoende, globalt IT-konsultföretag med verksamhet i Europa, USA och Asien. De har kompetens inom allt från webbstrategi och agil systemutveckling till användargränssnitt och kvalitetssäkring. Valtech har ca 900 anställda globalt varav drygt 135 i Kungliga Myntet vid Stadshuset i Stockholm.

Vill du veta mer?

Kontakta Mattias Malmer
08-5622 3314
mattias.malmer@valtech.se

eller besök Valtechs webbplats