Visma

Visma är en större Episerver-leverantör och levererar helhetsåtaganden, projektgenomföranden samt förvaltar affärskritiska webbar och intranät med fokus på teknik, kvalitet och nöjda kunder.

Visma är experter på sökmotorerna SiteSeeker och Episerver Find samt konvertering från SiteSeeker till Find. Vi är experter på SiteSeekers- och Finds leverans- och licensmodeller och hur kunder uppnår en kostnadseffektiv och robust lösning.

Vill du veta mer?

Kontakta Pierre Vindemyr
Visma
070-686 11 34
pierre.vindemyr@visma.com

eller besök Vismas webbplats!