Flygande start i utvecklingen av söksidan

Med en flygande start i utvecklingen av söksidan kommer söklösningen implementeras till en lägre kostnad. Tillsammans med era utvecklare kommer vi sätta oss in i projektet och stödja er i att skapa en högkvalitativ teknisk lösning som är lätt att underhålla.

För utvecklare i sitt första (eller största!) projekt med SiteSeeker tar vi bort hinder i implementationen vilket ger slutkunden en mer kostnadseffektiv lösning och ett större värde.

Vi har erfarenhet från över 300 implementationer som gjorts med SiteSeeker och kan på ett effektivt sätt identifiera vad som behöver göras och hur detta i praktiken bör implementeras, en s.k. "Flygade start".

Genomförande

Vi ger konkreta råd gällande följande:

  • Best practices för utveckling av söksida
  • Kodtips för att lösa specifika problem
  • Installation och konfiguration av integrationsmodul till SiteSeeker
  • Inställningar i SiteSeeker och webbserver
  • Rådgivning och lösningsförslag utifrån wireframes
  • Optimering

Leverabler

  • Konkret arbete tillsammans med era utvecklare på plats hos er under 6h
  • Euroling får ökad insikt i ert sökprojekt vilket ger er möjlighet till ännu snabbare support med högre precision

Uppföljning

Vi följer upp hur arbetet fortskrider efter ca 2-4 veckor.

Kontakta Karl Stålenheim
Lösningsspecialist
070-480 27 18
karl.stalenheim@euroling.se