Tryggt införande i din infrastruktur

Minska förvaltningskostnaden och TCO för söklösningen. Säkerställ att er IT-organisation känner sig trygga med hur införandet av SiteSeeker påverkar er infrastruktur. Optimera tillgänglighet, prestanda och säkerheten i ert nätverk vid uppsättningen av SiteSeeker.

Våra införandeexperter stödjer er driftpartner kring infrastrukturfrågor vid installation av SiteSeeker. Vi etablerar en trygghet hos er IT-organisation med en grundlig genomgång av infrastrukturen kring SiteSeeker. Med vår erfarenhet från över 100 installationer av SiteSeeker-servrar i kunders IT-miljöer säkerställer vi att du får de bästa möjliga förutsättningarna för att SiteSeeker kommer fungera med hög tillgänglighet, maximal säkerhet till en låg underhållskostnad för er och er driftpartner - idag och om 3 år.

Genomförande

Under en halv dag arbetar er driftpartner med vår införandeexpert med att se över samtliga delar i er infrastruktur som påverkar installationen av SiteSeeker. Ett urval av delar som ingår i översynen:

  • best practices för övergripande arkitektur
  • konfiguration av brandvägg och dns
  • uppsättning av VPN-anslutning
  • dimensionering av server
  • best practices kring installation av lastbalanserad och redundant SiteSeeker
  • ansvarsområden och kontaktvägar

Leverabler

  • Rapport från Euroling med vår rekommendationer

Uppföljning

  • Avstämningsmöte med er drftsleverantör 4-6 veckor efter att SiteSeeker installerats för att säkerställa att lösningen är optimalt konfigurerad enligt rekommendationerna som lämnats.

Kontakta Mattias Dahlgren
Operations Developer
08-519 00 555
mattias.dahlgren@euroling.se