Leveransgodkännande

Som en del i införandeprocessen av SiteSeeker skickar du in ett leveransgodkännande enligt nedan till Euroling för att erhålla support på produktionstjänsten och säkerställa att lösningen håller hög kvalitét.

Följande är implementerat enligt Eurolings anvisningar