Vi brinner för sökning!

För att kunna ta sökning till nästa nivå måste vi jobba nära våra kunder, vara lyhörda och på djupet förstå vilka behov våra kunder verkligen har. Tillsammans kan vi då kläcka idéerna, lösa de svåra problemen och skapa lösningarna som kommer att bli ett måste för nästa generations sökning.

Och det är också vi själva som säljer och levererar SiteSeeker och ser till att funktionerna kommer till sin rätt i varje kunds specifika miljö. SiteSeeker måste alltid tillföra mätbar nytta för våra kunder.

För att förverkliga hela denna kedja, från behovsanalys, till nya idéer, problemlösning, formgivning, genomförande och leverans behöver vi vara en organisation som bejakar förändring och utveckling.

Klappar ditt hjärta för sökning, kvalitet och vill dela stoltheten med oss i att leverera något vi själva har skapat från grunden? Vill du vara med oss och visa att vi i Sverige kan vara nyskapande och ta upp kampen med de stora sökmotorleverantörerna? Har du förmågan att se hur framtidens sökning kommer att se ut och expertkunskapen att realisera det? Är du bland de mest framstående inom ditt kunskapsområde? Då ska du söka jobb hos oss!

Vi brinner för sökning. Gör du?

Skicka din ansökan till rekrytering@euroling.se.

Lediga jobb