EPiServer förvärvar Euroling

2013-05-20

EPiServer, ett globalt produktbolag med lösningar för innovativ e-handel och digital marknadsföring, tillkännager idag förvärvet av den svenska sökleverantören Euroling, som blir ett helägt dotterbolag som inom koncernen. EPiServer får genom förvärvet tillgång till teknik och immateriella rättigheter som kommer att användas för att utöka produkterbjudandet inom sök.

Euroling grundades år 2000 och har idag 300 kunder i Sverige och Norge som använder Siteseeker för att möjliggöra effektiva sökningar på publika webbplatser och intranät. Bolaget har en historisk stark förankring i akademisk forskning inom lingvistik, vilket har lagt grunden för den lösning som finns idag. Majoriteten av kunderna använder också EPiServer CMS och inom koncernen så får nu Euroling ansvaret för att stödja befintliga kunder och partners som använder Siteseeker.

För EPiServer är sök ett strategiskt viktigt område och bolaget investerar nu ytterligare i utveckla lösningar för avancerad sök-hantering och datanavigering. Genom att kombinera EPiServer Find, som är EPiServers befintliga tjänst för Big Data och avancerad informationshantering, med Siteseekers teknologi, kan EPiServer skapa nästa generations söklösningar.

"Företag idag måste analysera en ständigt ökande mängd av data och information samt använda detta för att snabbt kunna presentera unika upplevelser för besökaren. Förvärvet gör det möjligt för oss att leverera produkter och tjänster som låter våra kunder förbättra upplevelsen för sina kunder genom att leverera de bästa och mest lämpliga innehållet för besökaren genom avancerad sökfunktionalitet," säger Martin Henricson, VD för EPiServer. "Marknaden för sökrelaterade lösningar har blivit alltmer konkurrensutsatt och då måste bolag antingen fokusera på att förbättra effektiviteten, annars blir det naturligt konsolideringar. Vi har redan gemensamma kunder och partners, så var det lätt att se de affärsmässiga argumenten för förvärvet."

För ytterligare information, kontakta:

Maria Wasing, Global marknadschef EPiServer , 073-852 17 52, maria.wasing@episerver.com

Om EPiServer

EPiServer är ett svenskt programvaruföretag som utvecklar plattformar för digital marknadsföring och e-handel. Mer än 5000 kunder världen över använder EPiServers plattformar som kombinerar innehåll, e-handel och marknadsföring i flera kanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm, där även avdelningen för forskning och utveckling har sin bas. EPiServer har även kontor i Australien, Danmark, Finland, Neder­länderna, Norge, Spanien, Storbritannien, Sydafrika och USA. Företaget ägs av IK2007-fonden. Se även www.episerver.se