SiteSeeker – Kunskapsdatabasen

 • Versionshistorik, sökintegrationen för EPiServer och .NET (modulversion 4)

  Här följer en historik över alla versioner av sökintegrationen för EPiServer och .NET för modulversion 4. Versionshistoriken för modulversion 3 redovisas här.

  Kunskapsdatabasen / FAQ / EPiServer • Uppdaterad: 9 februari 2012

 • Listningssidor

  Genom att använda automatiska sökningar med SiteSeeker för att skapa listningar kan besökaren filtrera och sortera träffarna med samma gränssnittsval som på söksidan. Du löser också många utmaningar med prestanda och integration mellan olika system.

  Kunskapsdatabasen / Guider • Uppdaterad: 7 december 2010

 • Hur ser införandeprocessen ut för SiteSeeker?

  SiteSeekers införandeprocess säkerställer en effektiv och problemfri implementering av SiteSeeker och kommer hjälpa dig att få ut maximal nytta från din söklösning.

  Kunskapsdatabasen / Guider • Uppdaterad: 7 december 2010

 • Facetterad sökning

  Den första sökfrågan som en besökare ställer är ofta av ganska generell natur och det finns behov av att hjälpa besökaren att borra sig ned i träffarna. Facetterad sökning är ett väl etablerat designmönster för att guida användaren till de resultat som hon förväntar sig. För e-handel och produktkataloger ger det desutom oöverträffade möjligheter till snabba och exakta urval.

  Kunskapsdatabasen / Guider • Uppdaterad: 7 december 2010

 • Utforma en användbar söksida

  I detta dokument har vi samlat inspiration och råd om hur du kan använda funktioner och möjligheter i SiteSeeker för att få ut mesta möjliga nytta av din sökfunktion.

  Kunskapsdatabasen / Guider • Uppdaterad: 7 december 2010

 • Datumhantering i SiteSeeker

  Detta dokument beskriver de olika sätt du kan indexera datum med SiteSeeker, vilken betydelse de har vid rankning och sortering, och hur du definierar egna datumattribut.

  Kunskapsdatabasen / Guider • Uppdaterad: 10 december 2010

 • Strukturerad sökning

  Strukturerad information kan enkelt kombineras med fritextsökfrågor, vilket är idealiskt i många sammanhang, t.ex. e-handelsplatser, kurskataloger eller personalkataloger.

  Kunskapsdatabasen / Guider • Uppdaterad: 6 december 2010

 • Utveckla med SiteSeeker-modulen för EPiServer

  Sökintegrationen för EPiServer gör det enkelt att komma igång och roligt att utveckla användbar och spännande sökfunktionalitet som en del i en EPiServer-webbplats.

  Kunskapsdatabasen / Guider • Uppdaterad: 7 december 2010

 • Segmenterad träfflista

  Den första sökfrågan som besökaren ställer är ofta av ganska generell natur. För sajter där användaren kan förutsättas leta efter träffar av specifik typ kan en segmentering av träfflistan underlätta då träffresultatet direkt visas upp på ett strukturerat och avgränsat sätt.

  Kunskapsdatabasen / Guider • Uppdaterad: 7 december 2010

 • Personalisering och behörigheter

  SiteSeeker ger stora möjligheter att skräddarsy sökupplevelsen för olika användare. Du kan till exempel använda ditt publiceringsverktygs autentiserings- och behörighetssystem (ACL) för att styra vilka träffar som visas för en given användare.

  Kunskapsdatabasen / Guider • Uppdaterad: 7 december 2010

Det finns flera resultatsidor: 1 , 2 , 3 , 4 , 5