Hur indexeras bilder av SiteSeeker?

2011-06-22

Kunskapsdatabasen, Indexering

SiteSeeker kan förutom HTML-dokument och vanligt förekommande övriga dokumenttyper också indexera bilder.

Bilder indexeras med ord i deras URL:er, på ord i länktexter (ovanligt) och även på alt- och title-attribut i img-taggarna. För att få bättre träffar på bilder kan man därför lägga till fler beskrivande ord i alt-texten, exempelvis så här:

<img src="bil.jpg" alt="En bild på en gul Volvo S60 med turbo och lättmetallfälgar" title="En bil">

Det är bäst att formulera alt-texten som en mening eftersom webbplatsbesökare kan se texten bl.a. då bilden laddas. (När man håller muspekaren över bilden är det dock title-attributet som visas.) Vill man använda fler nyckelord kan man göra på följande sätt:

<img src="bil.jpg" alt="En bild på en gul Volvo S60 med turbo och lättmetallfälgar (bil, Volvo, gulmetallic, turbo, lättmetallfälgar)" title="Volvo S60">

SiteSeeker kommer då att ta hänsyn till alla orden, men de blir inte speciellt störande för besökarna eftersom nyckelorden står inom parentes.

Även ord i närliggande rubrik och dokumenttitel från sidan där bilden finns associeras med bilderna.

Bildsökningen kan bli ännu bättre genom att låta SiteSeeker indexera metainformation om bilderna.

Tips: Då även ord i bildernas filnamn indexeras, är det viktigt att välja bra filnamn. (Detta gäller om filnamnet finns med URL:en.) Exempelvis är filnamnen BilVolvoTurbo.jpg eller bil_volvo_turbo.jpg bättre än bilvolvoturbo.jpg eftersom SiteSeeker i de första två namnen kan identifiera och indexera de enskilda orden, men inte i det sista.

I träfflistan presenteras bilderna omskalade till lämplig storlek. Användaren kan sedan välja att se bilden i normal storlek eller bildens källdokument.

Filtrering av oönskade bilder

SiteSeeker filtrerar med automatik bort lågupplösta bilder och bilder som används som grafiska element på webbplatsen. Det går att ställa in den minimala storleken för bilder som indexeras. Grundinställningen är 4 kB.

Om en bild som filtreras bort verkligen ska vara sökbar, kan du se till att den indexeras genom att ange URL:en till bilden i inställningarna för servern i Admin under Tillåt sidor och kataloger. Observera att matchningsuttrycket du anger inte får sluta på asterisk (*).