Indexering av dokument på annan webbplats

2011-05-13

Kunskapsdatabasen, Indexering

Hur indexerar jag de dokument på en annan webbplats som vi länkar till från vår webbplats, men inga andra dokument på den webbplatsen?

Ibland vill man indexera dokument på en annan webbplats, men bara just de dokument som det finns länkar till från den egna webbplatsen. Detta åstadkommer man med en kombination av inställningar i Admin:

  1. Lägg till den andra webbservern i fråga bland servrar som ska indexeras
  2. Under inställningarna för serverns Dokumenttyper: se till att alla kryssrutor Följ länkar är avmarkerade
  3. Under inställningarna för serverns Startpunkter: se till att textfältet är tomt, och att Hämta webbplatsrot är avmarkerat

Efter att du gjort en indexering kommer dokumenten på den andra webbplatsen att vara sökbara.