Kan jag ta bort SiteSeekers cachade sidor?

2011-05-13

Kunskapsdatabasen, Indexering

Du behöver normalt aldrig tömma SiteSeekers cache eftersom den uppdateras med automatik vid varje schemalagd indexering.

Om du ändå vill rensa cachen kan du på sidan Starta indexering kryssa för Töm cachen före indexering så kommer SiteSeeker att radera alla cachade webbsidor och dokument när du startar indexeringen. Observera att sökningen i så fall inte kommer fungera förrän indexeringen är helt färdig. Raderingen av cachade sidor görs bara före just den indexering du startar, inte vid efterföljande schemalagda indexeringar.

Du kan behöva tömma cachen och göra en indexering om webbsidor ändrats utan att Last-Modified för sidorna ändrats. Detta felaktiga förhållande kan uppstå som en följd av bristfälligt konfigurerad webbserver eller publiceringsverktyg.

Om en webbserver hanterar Last-Modified eller If-Modified-Since felaktigt

Om det inte är möjligt att se till att en webbserver både levererar korrekt Last-Modified-datum och kan hantera If-Modified-Since, bör du ställa in att SiteSeeker inte ska använda If-Modified-Since vid hämtning. Inställningen finns i SiteSeeker Admin under Servrar » Redigera server » Hämtningsinställningar.