Vilka timeouts använder sig Siteseeker av?

2016-03-17

Kunskapsdatabasen, Indexering

När Siteseeker crawlar och indexerar en server används timeouts för att avbryta anrop som tar för långt tid att initiera eller levererar data för långsamt. Detta för att hindra att Siteseeker spenderar för mycket tid på ett anrop som förmodligen inte kommer leverera det tänkta innehållet.

I det här dokumentet samlas de olika typerna av timeouts som används.

  • 10 sekunder connection timeout - Max antal sekunder för att upprätta anslutningen.
  • Low speed timeout - Om hastigheten är lägre än 1kb/sec under mer än 60 sekunder
  • 600 sekunder timeout - Max antal sekunder ett anrop får ta totalt oavsett hastighet mm