Versionshistorik, sökintegrationen för SiteVision

2012-02-09

Kunskapsdatabasen, SiteVision

Här listas nya funktioner och buggfixar för SiteSeekers modul för SiteVision.

Svaret från specialsökfrågan siteseeker:module-version visar vilken version som är installerad just nu.

Version

Datum

Kommentar

2.1

Det går nu att skapa ett avancerat sökformulär.

2.2

Buggfix: Undvik risk för Cross-Site Scripting.

2.2.03

2009-08-14

Buggfix: URL för sökträff loggades inte vid klickspråning på söksidan.

2.3

2010-04-27

Typad metadata exponeras till velocitygränssnittet

Bättre stöd för listningssidor.

Tomma listor kan nu döljas i velocitymallen.

2.3.02

2011-03-28

Modulen tar hand om felet cat.ID=0 som syntes i SiteVisions fel-loggar.

Velocity tools finns tillgängliga i velocitygränssnittet.

2.3.04

2011-11-01

Firefox klagar inte längre på att anrop för klickspårning inte ger svar.

2.4.1

2012-01-30

Eventuella bilagor till träffar exponeras nu för velocitygränssnittet och kan således visas i sökresultatet.