Kan jag se hur SiteSeeker identifierat navigationsavsnitt på en webbsida?

2011-05-20

Kunskapsdatabasen, Sökning

Du kan med specialsökfrågan navigation:identified vid sökning lista alla dokument med navigationstext som SiteSeeker identifierat.

Sedan, om du från träfflistan väljer att visa SiteSeekers sparade kopia av en sida bör du se någonting färglatt liknande bilden nedan:

Identifierad navigationSiteSeekers tolkning av sidans information

Färgkod Betydelse
röd/orange automatiskt identifierad navigationstext
gul/lila innehållstext som indexeras
blå/grön text inom <!--eri-no-index-->-avsnitt

Kan du inte se den sparade kopian i ditt vanliga gränssnitt, kan du testa om det fungerar på SiteSeekers mallsöksida som du når från SiteSeeker Admin via länken Min Söksida i övre högra hörnet.

I SiteSeeker Admin kan du för varje indexerad webbserver ange om automatisk navigationsdetektion ska göras eller ej. Notera att du där även kan ange huruvida webbsidorna använder semantisk HTML. Om webbplatsen använder semantisk HTML, antas innehållet börja vid första rubrikelement (heading, <h1>, <h1 id="abc">, <h2>, etc.) med lägst nummer. Det är inte ovanligt att rubrikelement används på ett icke-semantiskt sätt, och då kan du behöva kryssa av semantisk HTML för servern, för att undvika konsekvenser av felaktig inställning. Detta gäller i synnerhet då det förekommer rubrikelement men då huvudrubriken inte är elementet med lägst nummer.