Gruppera bilagor i sökresultat

2013-02-28

Söksidan

Genom att gruppera bifogade dokument med webbsidor i träfflistan gör SiteSeeker det enklare och snabbare för användaren att förstå sammanhanget och att hitta rätt.

Gör så här för att aktivera bilagor:

  1. Tillse att webbplatsens/intranätets alla länkar till bilagor har rel-attributet satt till attachment: <a href="report-2.pdf" rel="attachment">Bilaga 2 - dagordning</a>. Notera att en bilaga inte kan ha bilagor i sin tur.

  2. Logga in i SiteSeeker Admin, välj Servrar, klicka på aktuell server, välj vyn Indexering, och kryssa för rutan Gruppera bilagor i träfflistan.

  3. Aktivera ändringar och kryssa för valet att göra en ny indexering.

  4. Då indexeringen är slutförd grupperas bilagor i träfflistan.

Anpassningar

I sökintegrationen kan man ange om endast de bilagor som innehåller träff på sökningen ska visas. Som standard visas alla bilagor. I SiteSeekers integration för .NET/EPiServer version 4 ändrar man detta genom att sätta SearchRequest.MatchingAttachmentsOnly = true.

Det går även att ange hur många bilagor som max får visas per träff. I SiteSeekers integration för .NET/EPiServer version 4 sätts egenskapen i SearchRequest.NumberOfAttachmentPerHit.