Vad är det för skillnad på de olika gränssnittsteman som finns?

2012-10-10

Kunskapsdatabasen, Söksidan

Det finns fyra olika gränssnittsteman att välja på i SiteSeeker när du använder mallbaserat gränssnitt. Modulär och Proxy möjliggör de mest flexibla anpassningarna av söksidan. De andra två, Modern och Modern kompakt, finns kvar av bakåtkompatibilitetsskäl och användning av dessa rekommenderas inte.

Här är en kort beskrivning av alla teman:

Modulär

Utseende och funktion: Sökformulär, resultat och kategoriöversikt kan placeras helt fritt i sidan. Kategoriöversikten är en unik funktion för detta tema, och ger besökaren snabb överblick över vilka kategorier resultaten finns i. Möjlighet för administratören att välja vilka avancerade sökalternativ som ska visas.

När ska du välja Modulär? Om du vill ha maximal kontroll och frihet i utformandet av söksidan bör du välja Modulär. (Sökformulär och kategoriöversikt är dock bäst lämpade att placeras i två kolumner till vänster respektive höger om resultatet.) Modulär ger också möjlighet att välja vilka avancerade sökalternativ som ska synas, och om du väljer att inte visa några sådana kan formuläret med fördel placeras både över och under resultaten. Modulär är utformad för att fungera bra med alla moderna webbläsare.

Proxy

Utseende och funktion: Som Modulär, med skillnaden att söksidan laddas som en del av den egna webbplatsen, vilket innebär att samma stilmallar (CSS:er) som på övriga webbplatsen kan användas. I SiteSeeker Admin anger du adressen till en sida på din webbplats som du vill använda som mall för söksidan. Sidan måste var åtkomlig utan inloggning, samt innehålla en platshållare där sökresultaten ska infogas.

När ska du välja Proxy? När du snabbt och enkelt vill skapa en söksida som integreras väl med det övriga utseendet på din webbplatsen. När du vill slippa gå in ändra färger, typsnitt och typsnittsstorlekar i SiteSeeker Admin, och hellre vill göra stilmallsändringar i din webbplats vanliga CSS:er.

Modern och Modern kompakt

Dessa teman finns kvar av bakåtkompatibilitetsskäl och rekommenderas ej, då de ej håller samma höga standard vad gäller tillgänglighet och anpassningsbarhet som övriga teman.

Utseende och funktion: Sökformulär ovanför resultatet. Avancerad sökning kan visas (och döljas) av besökaren utan att sidan laddas om.