Bilder i träfflistan

2011-08-09

Bilder i träfflistan kan användas för att tydligt lyfta fram vissa typer av träffar.

Eri-desc - kommentarer

Genom eri-desc taggar kan man styra SiteSeeker till att alltid visa ett avsnitt utöver det automatiskt genererade textutdraget och eventuell metabeskrivning. Detta används vanligtvis till exempelvis brödsmulor, men skulle även kunna användas till att presentera en bild eller annat htmlformaterat block.

Du markerar HTML-avsnittet som ska visas genom att, i mallen för webbplatsen, infoga eri desc-kommentarer på följande sätt:

<!--eri-desc-->
viktig beskrivande text, navigationslist (HTML) eller bild.
<!--/eri-desc-->

Innehållet i avsnittet går att nå via Hit.SpecialText i SiteSeeker-modulen för EPiServer, version 3.

Denna lösning lämpar sig bäst då informationen i eri desc-blocket även kan visas på webbsidan i fråga.

Notera:

 • all HTML som ligger inom visas upp i träfflistan, och att alla påbörjade html-taggar som ligger inom eri-desc segmentet därför även måste avslutas inom segmentet
 • Maximalt 4kB från avsnittet/avsnitten visas i träfflistan.

URL i metadata

Om man lägger in sökvägen till bilden som ett typat metaattribut, t.ex. <meta name="thumbnail" content="/katalog/bild.jpg" /> och sedan registrerar metattributet som en sträng i SiteSeeker Admins serverinställningar under Metainformation -> Övriga metaattribut (string:thumbnail) kan detta metaattribut sedan används för att visa bilden i träfflistan.

I SiteSeeker-modulen för EPiServer, version 3 görs detta genom att man slår på upphämtningen av extern typad metadata i Find.aspx.cs (mainConnector.MetaAttributesEnabled = true;)

och skriver ut taggen i Result.ascx:

<%# ((HitDTO)Container.DataItem).MetaAttributes.GetStringValue("meta-attribute-name") %>

Automatiska tumnagelbilder

I webbtjänst-API:et för SiteSeeker finns möjlighet att hämta upp en URL till den tumnagelbild (teaserImageUrl) som SiteSeeker automatiskt skapar om indexering av bilder är aktiverat (API-dokumentation). SiteSeekermodulen för EPiServer version 3 stödjer dock inte detta utan egna modifieringar av koden krävs för att använda dessa tumnaglar. Nedan visar vi ett exempel på hur detta kan göras:

 • Slå på indexering av bilder i SiteSeeker Admin, under Server -> Dokumenttyper.
 • Uppdatera klasserna Hit (public string TeaserImageUrl { ... })och SearchEngineFacade (CreateHit(WebService.Hit h, 
Hit coverPage)
 • Uppdatera HitDTO.cs med:
public string TeaserImageThumbnailUrl {

 get {

   UrlBuilder url = Connector.GetShowCacheUrl();
   url.SetParam(ParameterNames.HitNumber,
 ClickHitNumber);

   url.SetParam(ParameterNames.Url,
 hit.TeaserImageUrl);

   return url.ToString();

 } 
 
}

public bool HasTeaserImage {

 get { … }

}
 • Uppdatera UpdateRequest() i Find.aspx.cs med:
 ...

 protected void UpdateRequest(object sender, EventArgs e) {
  ...

  Connector c = sender as Connector;
 c.SearchRequest.Parameters["useTeasers"] = "true";
 
}
 • Uppdatera Result.ascx med:
<asp:Image ID="Image2" ImageUrl='<%#Eval("TeaserImageThumbnailUrl")%>' Visible="<%# ((HitDTO)Container.DataItem).HasTeaserImage %>" runat="server" CssClass="hit-thumbnail" />