Bilder i träfflistan

2011-08-09

Bilder i träfflistan kan användas för att tydligt lyfta fram vissa typer av träffar.

Eri-desc- kommentarer

Genom eri-desc taggar kan man styra SiteSeeker till att alltid visa ett avsnitt utöver det automatiskt genererade textutdraget och eventuell metabeskrivning. Detta används vanligtvis till exempelvis brödsmulor, men skulle även kunna användas till att presentera en bild eller annat htmlformaterat block.

Du markerar HTML-avsnittet som ska visas genom att, i mallen för webbplatsen, infoga eri desc-kommentarer på följande sätt:

<!--eri-desc-->
viktig beskrivande text, navigationslist (HTML) eller bild.
<!--/eri-desc-->

Innehållet i avsnittet går att nå viahits.StaticSnippet i SiteSeeker-modulen för SiteVision.

Denna lösning lämpar sig bäst då informationen i eri desc-blocket även kan visas på webbsidan i fråga.

Notera:

  • all HTML som ligger inom visas upp i träfflistan, och att alla påbörjade html-taggar som ligger inom eri-desc segmentet därför även måste avslutas inom segmentet
  • Maximalt 4kB från avsnittet/avsnitten visas i träfflistan.

URL i metadata

Om man lägger in sökvägen till bilden som ett typat metaattribut, t.ex. <meta name="thumbnail" content="/katalog/bild.jpg" /> och sedan registrerar metattributet som en sträng i SiteSeeker Admins serverinställningar under Metainformation -> Övriga metaattribut (string:thumbnail) kan detta metaattribut sedan används för att visa bilden i träfflistan.

I SiteSeeker-modulen för SiteVision (v 2.3 eller senare) görs detta i velocity-mallarna med hjälp av hit.meta.<name>, exempelvishit.Meta.thumbnail:

#foreach( $hit in $hits )as

#if ( "$!hit.Meta.thumbnail" != "" )
<img src=$hit.Meta.thumbnail >
#end