Klickspårning

2013-03-14

Med SiteSeeker kan vi fånga upp och registrera klick på sökträffar. Klick är framför allt intressant för redaktörer i deras arbete att förbättra innehållet och därmed sökupplevelsen. Klick påverkar och förbättrar även relevansen för vad som räknas till ett bra sökordsförslag.

Konfiguration

Klickspårning behöver inte manuellt konfigureras eller på något annat sätt aktiveras från Siteseeker Admin, utan åligger endast implementationen.

Värt att notera är att klick, precis som sökningar, generellt läses in i statistiken nattetid och är tillgängliga först dagen efter.

Tips

Vid behov, kan man låta klick påverka rankingen genom att basera Rekommendationer på Klick. Rekommendationer har ett reglage i rankingen och kan här justeras.