Manuell installation av SiteSeekers sökintegration för EPiServer

2013-01-28

Guiden beskriver hur SiteSeekers sökintegration manuellt konfigureras i EPiServer.

Den senaste versionen av sökintegrationen går att ladda ner här. För kodexempel av söksidan rekommenderas WebForms-exemplet.

Installationspaketet innehåller följande kataloger:

 • Documentation – Innehåller chm-fil skapad baserat på kommentarer från kodbasen.
 • EPiServer installer – Innehåller msi-fil för installation. Filen finns i två varianter, en signerad och en osignerad.
 • Examples – Innehåller ett exempelprojekt i WebForms och ett i MVC. För kodexempel av söksidan rekommenderas WebForms-exemplet.
 • Release Assemblies – Innehåller binärer som möjliggör integration av SiteSeeker i EPiServer.
 1. Kopiera binärerna till webbprojektets bin-katalog.
 2. Uppdatera webbplatsens web.config enligt exemplet nedan. Detta kan också göras direkt i kod, vilket ej tas upp i denna guide utan visas i exempelprojekten.

Sektionen "siteseeker" måste registreras.

<section name="siteseeker" type="SiteSeeker.Configuration.SiteSeekerConfigurationSection"/>

Konfigurationen kan se ut enligt följande:

<siteseeker>
  <searchIndices>
   <add name="exampleSearchIndex" displayName="the example index" 
      url="http://siteseeker-knowledgebase.siteseeker.se/ws/siteseeker-knowledgebase" userName="ws" password="gnus5/dopier"></add>
   <add name="exampleSearchIndex1" displayName="the example index1" 
      url="http://siteseeker-knowledgebase.siteseeker.se/ws/siteseeker-knowledgebase" userName="ws" password="gnus5/dopier"></add>
   <add name="exampleSearchIndex2" displayName="the example index2" 
      url="http://siteseeker-knowledgebase.siteseeker.se/ws/siteseeker-knowledgebase" userName="ws" password="gnus5/dopier"></add>
  </searchIndices>
<siteseeker>

Eftersom sökintegrationen använder HTTP-handlers för bl.a. klickspårning och sökordsförslag i sökrutan måste de registreras. De registreras olika beroende på vilken version av Internet Informations Services (IIS) som används.

 • För IIS 6.0 registreras handlers i sektionen httpHandlers i web.config.
 • För IIS 7.0 som körs i Classic mode ska de registreras i sektionenhttpHandlers och mappas till Aspnet_isapi.dll.
 • För IIS 7.0 som körs i Integrated mode ska de registreras i elementet handlers i sektionen system.WebServer.

I configuration/httpHandlers:

<add path="*.siteseeker" verb="*" type="SiteSeeker.UI.FactoryHandler, SiteSeeker, Version=4.0.2.0, Culture=neutral"/>

I configuration/system.WebServer/handlers:

<add name="siteseeker" path="*.siteseeker" verb="*" type="SiteSeeker.UI.FactoryHandler,SiteSeeker" preCondition="integratedMode"/>

Kom ihåg att lägga mer generiska handlers, t.ex. path="*", under din siteseeker-handler. Annars kommer fel handler att anropas vid klickspårningen, vilket brukar resultera i ett http 404 eller 500-fel.

Nu ska SiteSeeker vara konfigurerat för EPiServer. I EPiServers redigeraläge finns nu en ny flik kallad sökning.