Sökordsförslag i sökrutan – autocomplete

2012-07-17

Med SiteSeeker kan användaren få förslag på sökord direkt i sökfältet. Förslagen bygger antingen på sökningar från andra användare som SiteSeeker har utvärderat och rankat utifrån antal och klickfrekvens, eller på titlar från de indexerade sidorna.

Begränsningar

Eftersom sökordsförslagen, vid användande av mallsöksida eller SiteSeeker-modulen för SiteVision, efterfrågas genom att en jQuery-förfrågan skickas från användarens webbläsare direkt mot SiteSeeker-servern behöver port 80 vara öppen från användarens nätverk (internet eller internt nätverk) mot SiteSeeker.

Steg för steg

Observera att det tar ett dygn innan sökordsförslagen börjar fungera.

SiteSeekermodulen för SiteVision

Sökordsförslag i sökrutan i SiteSeeker-modulen för SiteVision implementeras på samma sätt som för mallsöksidan.

SiteSeekers mallsöksida

För att använda sökordsförslag i sökrutan på en mallsöksida behöver du lägga du in stilmall och JavaScript-kod i head-avsnittet på de sidor där sökrutor finns.

Kontrollera att du använder SiteSeeker 6 eller senare. För version upp till 6.04 måste tema Modulär eller Proxy användas. Versionsnumret för SiteSeeker kan du avläsa i SiteSeeker Admin.

Om du använder SiteSeeker 6.02:

 1. Logga in i SiteSeeker Admin, och klicka på Söksidor.
 2. Kryssa för rutan Sökordsförslag i sökrutan, och spara inställningar.
 3. Aktivera inställningarna.
 4. Generera och lägg till JavaScriptet enligt instruktionerna nedan.
 5. Vänta till indexering och statistikinläsning gjorts (görs normalt under natten).
Sökordsförslag

Om du använder SiteSeeker 6.04 eller senare:

 1. Logga in i SiteSeeker Admin, och klicka på Söksidor och därefter på Sökordsförslag.
 2. Kryssa för rutan Sökordsförslag i sökrutan.
 3. Välj om sökstatistik eller sidtitlar skall användas som underlag för sökordsförslagen.
 4. Spara och aktivera inställningarna.
 5. Generera och lägg till JavaScriptet enligt instruktionerna nedan.
 6. Vänta till indexering och statistikinläsning gjorts (görs normalt under natten).
SökordsförslagAktivera sökordsförslag i SiteSeeker Admin

Generera och lägg till JavaScript-kod för sökordsförslag

Följ instruktionerna på länken nedan för att generera den JavaScript-kod som skall ligga i head-avsnittet på sidan där sökrutan finns.

Generera JavaScript-kod för sökordsförslag

Lägg in koden i head-avsnittet på sidan där sökrutan finns.

Om det inte fungerar

Tänk på att sökordsförslag i sitt standardutförande bygger på användarstatistik, så om du har en klient där inga eller få sökfrågor ställts kommer inga förslag att visas. Vidare krävs att användare har klickat på sökträffar för att förslag ska ges. Tänk också på att en indexering och statistikinläsning krävs efter att funktionen har aktiverats i SiteSeeker Admin, den senare göras normalt nattetid.

Sökordsförslagen efterfrågas genom att en förfrågan ställs från användarens webbläsare direkt mot SiteSeeker-servern. Säkerställ därför att användarens webbläsare får kommunicera direkt med SiteSeeker-servern på port 80. Detta kan utgöra ett problem om du använder SiteSeeker Appliance eller SiteSeeker Appliance for VMware.