Hantering av språk och marknader

2011-08-09

Är man verksam inom flera olika marknader eller har en webbplats med information på flera olika språk finns det en del tips att tänka på för att dra nytta av SiteSeeker på bästa sätt.

Teknik – facetter för marknader

För att indela informationen för olika marknader kan du skapa kategorier för detta. Det finns två sätt att kategorisera information på rent tekniskt. Det ena sättet är att ange kategorier baserade på url i SiteSeeker Admin. Det andra är att kategorisera sidorna med hjälp av metataggar. Den senare metoden är att föredra, särskilt om man ser till att publiceringsverktyget automatiskt lägger till en korrekt kategoritagg när man skapar en sida under en viss nod i sidträdet. Fördelen är då att redaktörerna själva inte behöver komma ihåg att ange korrekta kategorier.

Kategorier används också för facettering. Läs mer om facetterad sökning och hur du utformar metataggarna. För att söka inom en eller flera kategorier lägger man till en sökfrågeextension till den ursprungliga sökfrågan, ex sökord meta:category:sweden_market.

I SiteSeeker Admin kan du både se och ändra vilka taggnamn SiteSeeker tar hänsyn till vid indexering.

SpråkAnge vilka taggar SiteSeeker ska ta hänsyn till vid indexering.