Meridium

Med kunnande om metadata, dokumenthantering och sömlös integration mellan olika system tar Meridium ett helhetsgrepp om webbpublicering och sökning.

EPiServer och det egenutvecklade bildhanteringssystemet ImageVault är grundstenar i Meridiums arbete, som i flera fall även har inkluderat SiteSeeker. Två gemensamma projekt är Kalmar kommun, Kustbevakningen.

Vill du veta mer?

Kontakta Niklas Jägerklou
Meridium
0480-42 60 77
niklas@meridium.se

eller besök Meridiums webbplats