Kundservice 2

SiteSeeker Nystart

Euroling erbjuder kunder och SiteSeeker-partners en genomgång och optimering av befintlig SiteSeeker-lösning. Målet är att SiteSeeker bättre ska stödja organisationens affärsmål och leverera en mer optimal sökupplevelse för användaren.

Om SiteSeeker Nystart

SiteSeeker Nystart vänder sig till dig som redan använder SiteSeeker, och som är intresserad av att optimera din söklösning eller förnya din webbplats. Med detta erbjudande vill vi ge dig samma stöd och rådgivning som under ett nyinförande, samtidigt som vi drar nytta av de erfarenheter som har gjorts med den befintliga webbplatsen eller intranätet.

Tjänstens innehåll och utförande

I erbjudandet ingår följande delar:

Åtgärdsförslag

Euroling tittar på SiteSeekers konfiguration och söksidans befintliga utformning samt tar fram ett förslag på optimeringsåtgärder enligt Eurolings riktlinjer för utformning av söksidan.

Exempel på punkter som gås igenom:

  • Inställningar i SiteSeeker Admin
  • Söksidans utformning
  • Statistikrapporter

Workshop

Euroling går tillsammans med kund och eventuell partner igenom åtgärdsförslaget och justerar, om intresse och möjlighet finns, inställningar som rör SiteSeeker Admin.

Implementationsstöd

I de fall där åtgärdsförslaget kräver förändringar av gränssnittet kan Euroling vara kund och partner behjälplig med implementationsstöd.

Vill du veta mer?