Öka samarbetsförmågan hos ditt intranät med SiteSeeker

Ett intranät innehåller oftast ett myller av information, tjänster och verktyg – ofta i olika system med olika gränssnitt. Som medarbetare ställs du inför utmaningen att hitta rätt information eller verktyg för att lösa en specifik uppgift, här och nu. Som IT-förvaltare ställs du inför lika tuffa utmaningar att integrera system med varandra. Resultatet blir att arbetstiden läggs på letande istället för produktivt arbete.

En lättare integration av informationskällor

SiteSeeker integrerar de källor du väljer – allt som krävs är att informationen går att nå med en webbläsare. Med en enkel sökning får du alla relevanta resultat utan att behöva veta var informationen ligger. Någon integration mellan de olika systemen behövs inte – SiteSeeker fungerar som nav för hela organisationens kunskap.

En enda sökruta

Medarbetaren behöver inte hålla reda på var informationen kommer ifrån – finns den i SiteSeeker går den att hitta. Att söka i intern information blir lika enkelt och snabbt som att söka på internet.

En värld av delad kunskap

När det går att hitta information går det också att dela kunskap – organisationen blir smartare och medarbetarnas potential frigörs. SiteSeeker synliggör information och gör den tillgänglig för alla medarbetare.

En säker lösning

All information är inte till för alla. Säkerhet är en mycket viktig aspekt av intern sökning och SiteSeeker ser till att medarbetaren på ett säkert sätt kan ta del av informationen. Med inbyggt stöd för behörigheter i de vanligaste verktygen, och med en flexibel säkerhetsmodell som går att anpassa till övriga verktyg, får varje medarbetare exakt rätt information i varje ögonblick.

Långa relationer – inte långa projekt

Vårt mål är att skapa långa relationer med våra kunder och partners, inte att skapa långa och kostsamma projekt. Med ett väl utbyggt partnernätverk ser vi till att ett SiteSeeker-projekt kan räknas i dagar och inte i månader.

  • SiteSeeker levereras som en tjänst – den övervakas, underhålls och uppgraderas av oss; ny funktionalitet ingår alltid.
  • Support via partners och våra lösningsspecialister säkerställer att sökningen ger det förväntade affärsvärdet.
  • SiteSeeker har marknadens i särklass högsta kundnöjdhet, med kunder inom alla branscher och segment.*
  • Ett väl utbyggt partnernätverk som utgörs av Sveriges ledande konsultföretag säkerställer en snabb och problemfri implementering, med ledtider så korta som två veckor.
* Fotnot: Web Service Award, trendundersökningen 2010, 2011 och 2012.

Nytta som går att mäta

Vad är resultatet av att använda SiteSeeker för att söka på intranätet?

  • Fler medarbetare hittar rätt
  • Det blir enklare att dela informationen
  • Sparad tid minskar kostnaderna
  • Tillgänglig kunskap ger bättre resultat
  • Följ hur sökningen används och vilka resultat den ger – direkt i verktyget
  • Ett erbjudande som tar sökning på intranät längre

Coop

Den svenska dagligvarukedjan Coop förbättrade dramatiskt kundlojaliteten och sina anställdas produktivitet genom att implementera SiteSeeker på den nya webbplatsen coop.se och det nya intranätet CoopNet.