Upphandling – avropa SiteSeeker från ramavtal

Förvaltningsstödjande tjänster via vår partner CGI (tidigare Logica).

CGI Sverige AB tillhandahåller SiteSeeker genom ramavtalet E-förvaltningsstödjande tjänster 2010. SiteSeeker har ID-nummer K4-01H inom tjänstområdet Kontaktstödjande tjänster/Söktjänster, och tjänsterna SiteSeeker Remote och SiteSeeker Appliance finns tillgänliga.

För att avropa, kontakta Linnéa Sundqvist på CGI.

Linnéa Sundqvist

Avropshantering
Telefon: 08 - 671 03 66
E-post: Linnea.sundqvist@cgi.com

Mer information om avtalsområdet finns på Avropa.nu: E-förvaltningsstödjande tjänster 2010.