Sökning förenklar vardagen för Coops kunder och medarbetare

Intranät, Publika webbplatser, Handel och tjänsteföretag, Sogeti, Nansen

Den svenska dagligvarukedjan Coop förbättrade dramatiskt kundlojaliteten och sina anställdas produktivitet genom att implementera SiteSeeker på den nya webbplatsen coop.se och det nya intranätet CoopNet.

Webbplatsen är ett viktigt verktyg för Coop. Den bidrar till att höja kundlojaliteten, sprida kampanjer och förmedla inspiration. Coops intranät syftar till att göra informationsflödet mer effektivt och tillgängligt för anställda. En effektiv söklösning hjälper Coop att uppnå det huvudsakliga målet - att bli ledande på den svenska dagligvarumarknaden.

Nytt sök på Coops webbplats och intranät

För Coop är webbplatsen ett viktigt verktyg för att arbeta mer effektivt med kundlojalitet, kampanjer och inspiration. Euroling är en av huvudleverantörerna när Coop återlanserar coop.se. Tack vare de nya sökmöjligheterna kan kunder snabbt hitta rätt information utan att behöva leta sig ner i de djupa menystrukturerna. Coop hoppas därmed kunna tillgodose sina kunders behov snabbare och enklare.

Målet med Coops nya intranät, CoopNet, var att förbättra informationslogiken och förenkla vardagen för anställda i butiker och stormarknader. För Coop är intranätet ett dagligt arbetsredskap och den primära informationskanalen för 8 000 medarbetare.

Nansen och Sogeti

Webbplatsen är baserad på publiceringsverktyget EPiServer CMS tillsammans med sökmotorn SiteSeeker och har implementerats av SiteSeeker-partnern Nansen och intranätet av SiteSeeker-partnern Sogeti.