Sökning förenklar vardagen för Coops kunder och medarbetare

Intranät, Publika webbplatser, Handel och tjänsteföretag, Sogeti, Nansen

Den svenska dagligvarukedjan Coop förbättrade dramatiskt kundlojaliteten och sina anställdas produktivitet genom att implementera SiteSeeker på den nya webbplatsen coop.se och det nya intranätet CoopNet.

Webbplatsen är ett viktigt verktyg för Coop. Den bidrar till att höja kundlojaliteten, sprida kampanjer och förmedla inspiration. Coops intranät syftar till att göra informationsflödet mer effektivt och tillgängligt för anställda. En effektiv söklösning hjälper Coop att uppnå det huvudsakliga målet - att bli ledande på den svenska dagligvarumarknaden.

SiteSeeker för EPiServer

Coop använder SiteSeekermodulen för EPiServer på webbplatsen och intranätet. SiteSeeker för EPiServer erbjuder en helt integrerad sökupplevelse för användare, redaktörer och utvecklare. Ett avancerat språkstöd, beprövad rankning och en nyttofokuserad sökstatistikmodul är viktiga funktionella fördelar. Bland de viktigaste icke-funktionella fördelarna återfinns den unika tjänsteleveransmodellen, samt den mycket uppskattade supporten som ger stöd till såväl utvecklare som användare.

Nansen och Sogeti

Webbplatsen är baserad på publiceringsverktyget EPiServer CMS tillsammans med sökmotorn SiteSeeker och har implementerats av SiteSeeker-partnern Nansen och intranätet av SiteSeeker-partnern Sogeti.