Sökning förenklar vardagen för Coops kunder och medarbetare

Intranät, Publika webbplatser, Handel och tjänsteföretag, Sogeti, Nansen

Den svenska dagligvarukedjan Coop förbättrade dramatiskt kundlojaliteten och sina anställdas produktivitet genom att implementera SiteSeeker på den nya webbplatsen coop.se och det nya intranätet CoopNet.

Webbplatsen är ett viktigt verktyg för Coop. Den bidrar till att höja kundlojaliteten, sprida kampanjer och förmedla inspiration. Coops intranät syftar till att göra informationsflödet mer effektivt och tillgängligt för anställda. En effektiv söklösning hjälper Coop att uppnå det huvudsakliga målet - att bli ledande på den svenska dagligvarumarknaden.

Coop.se: snabb och enkel tillgång till recept och butiksinformation

Nya coop.se är en sammanslagning av webbplatserna kf.se, medmera.se och coop.se. Förutom en mängd av recept innehåller webbplatsen också information om bankärenden med MedMera-kundkort och diverse butiksinformation. Nya coop.se har dramatiskt ökat antalet konverteringar i form av kort- och medlemskapsansökningar. Webbplatsen har även stärkt kundlojaliteten och bidragit till ökad försäljning och lönsamhet i Coops butiker.

De flesta besökarna på coop.se navigerar via sökfunktionen då mycket av informationen är lättillgänglig via den. Sökmotorn används allt mer för att skapa dynamisk navigering, så att platsen snarare är anpassad till målgruppen istället för tvärtom.

CoopNet: förenklar vardagen för medarbetare

Tack vare de nya sökmöjligheterna får anställda möjlighet att snabbt hitta rätt information, oavsett om det gäller nyheter, rabattkampanjer eller instruktioner för produktplaceringar gör den nya sökfunktionen att man snabbt och lätt hittar rätt bland informationen. Idag använder cirka 80 procent av medarbetarna intranätet mer än en gång om dagen och 96 procent upplever att intranätet underlättar det dagliga arbetet.

Nansen och Sogeti

Webbplatsen är baserad på publiceringsverktyget EPiServer CMS tillsammans med sökmotorn SiteSeeker och har implementerats av SiteSeeker-partnern Nansen och intranätet av SiteSeeker-partnern Sogeti.