Så minskade Energimyndigheten belastningen på sin support med hjälp av SiteSeeker

Publika webbplatser, Offentlig sektor

För besökarna på energimyndigheten.se, en traditionell myndighetssajt, är det viktigt att lätt hitta rätt information. Av den anledningen var Energimyndigheten i stort behov av en bra sökmotor. Valet föll på SiteSeeker och idag får de avsevärt färre supportsamtal och licenskostnaderna för deras externa webbplatser har minskat med 120 000 kronor.

Implementerar SiteSeeker på ytterligare tre webbplatser

Med SiteSeeker har Energimyndigheten lyckats sänka licenskostnaderna för alla sina externa webbplatser med sammanlagt 120 000 kronor per år.

Några av de fördelar som Lennart Lind, IT-projektledare och Suzanne Durkfelt på Energimyndigheten upplever med SiteSeeker är att verktyget är användarvänligt och lätt att administrera. Därför har de inte behövt kompetensrekrytera för att kunna arbeta med sökmotorn. De tycker produkten är effektiv, driftsäker och uppfyller alla de vanligaste sökmotorkraven, exempelvis finns sökordsförslag.

Efter införandet på Energimyndighetens webbplats har de valt att implementera SiteSeeker på ytterligare tre webbplatser, energikunskap.se, ei.se och vindlov.se. Detta av den enkla anledningen att de är nöjda med tjänsten.

Sogeti

Webbplatsen är baserad på publiceringsverktyget EPiServer CMS tillsammans med sökmotorn SiteSeeker och har implementerats av SiteSeeker-partnern Sogeti.

Avropa från ramavtal

SiteSeeker kan avropas från ramavtalet E-förvaltnings-stödjande tjänster 2010. Läs om hur du avropar här.