SiteSeeker hjälper Kalmar kommun att höja servicenivån

Publika webbplatser, Offentlig sektor, Meridium

Ett viktigt mål med Kalmar kommuns webbplatsprojekt var att höja servicenivån för besökarna genom att göra informationen på webbplatsen mer lättillgänglig. För att uppnå detta valde Kalmar att helt tänka om och ta ett helhetsgrepp kring sök. Resultatet blev en startsida med sök i fokus.

En vanlig utmaning på kommunala webbplatser är att få till en bra struktur på startsidan. Det blir väldigt lätt spretigt och många som slåss om en placering högt upp i trädstrukturen. Kalmar har liksom många andra kommuner flera målgrupper de vill kommunicera med via sin webbplats.

En innovativ lösning på ett vanligt problem

I samband med att Kalmar kommun lanserade sin nya webbplats valde de att fokusera på sök. Med hjälp av sökmotorn SiteSeeker blir startsidan mer demokratisk eftersom alla förvaltningsområden får komma fram på samma villkor.

-Vi visste att beteenden ändras, sök blir vanligare och att det är färre och färre som letar sig ner i trädstrukturen, säger Sara Svensson, ansvarig för sökfunktionen på kalmar.se.

Kalmars lösning med en startsida som fokuserar på sökrutan och bjuder in till sökning, ställer extremt höga krav på sökmotorn. Därför var det särskilt viktigt för Kalmar att ha en sökmotor med hög tillgänglighet, en sökmotor de kunde lita på.

Har du frågor?

Meridium

Webbplatsen är baserad på publiceringsverktyget EPiServer CMS tillsammans med sökmotorn SiteSeeker och har implementerats av SiteSeeker-partnern Meridium.

Avropa från ramavtal

SiteSeeker kan avropas från ramavtalet E-förvaltnings-stödjande tjänster 2010. Läs om hur du avropar här.