SiteSeeker hjälper Kalmar kommun att höja servicenivån

Publika webbplatser, Offentlig sektor, Meridium

Ett viktigt mål med Kalmar kommuns webbplatsprojekt var att höja servicenivån för besökarna genom att göra informationen på webbplatsen mer lättillgänglig. För att uppnå detta valde Kalmar att helt tänka om och ta ett helhetsgrepp kring sök. Resultatet blev en startsida med sök i fokus.

En vanlig utmaning på kommunala webbplatser är att få till en bra struktur på startsidan. Det blir väldigt lätt spretigt och många som slåss om en placering högt upp i trädstrukturen. Kalmar har liksom många andra kommuner flera målgrupper de vill kommunicera med via sin webbplats.

Tre gånger fler besökare och allt fler hittar vad de söker

Kommuner kommunicerar inte bara till sina invånare via webbplatsen utan har även andra målgrupper så som besökare och företag. Ett av Kalmars viktigaste mål med den nya webbplatsen var att öka servicen till alla dessa målgrupper. De insåg tidigt att med hjälp av en bra sökmotor kan de guida besökaren till rätt information.

-Vi måste leverera information och ett viktigt stöd för detta är vår sökfunktion, säger Sara Svensson.

I samband med att Kalmar bytte webbplats och implementerade SiteSeeker fick de tre gånger fler besökare och allt fler hittade vad de sökte. De har därefter bibehållit samma höga besöksnivå vilket visar att fokus på sökning ger fler och nöjdare besökare.

Har du frågor?

Meridium

Webbplatsen är baserad på publiceringsverktyget EPiServer CMS tillsammans med sökmotorn SiteSeeker och har implementerats av SiteSeeker-partnern Meridium.

Avropa från ramavtal

SiteSeeker kan avropas från ramavtalet E-förvaltnings-stödjande tjänster 2010. Läs om hur du avropar här.