SiteSeeker hjälper Kalmar kommun att höja servicenivån

Publika webbplatser, Offentlig sektor, Meridium

Ett viktigt mål med Kalmar kommuns webbplatsprojekt var att höja servicenivån för besökarna genom att göra informationen på webbplatsen mer lättillgänglig. För att uppnå detta valde Kalmar att helt tänka om och ta ett helhetsgrepp kring sök. Resultatet blev en startsida med sök i fokus.

En vanlig utmaning på kommunala webbplatser är att få till en bra struktur på startsidan. Det blir väldigt lätt spretigt och många som slåss om en placering högt upp i trädstrukturen. Kalmar har liksom många andra kommuner flera målgrupper de vill kommunicera med via sin webbplats.

Kalmar.se använder SiteSeeker för EPiServer

Kalmar kommun använder SiteSeeker-modulen för EPiServer på webbplatsen. SiteSeeker för EPiServer erbjuder en helt integrerad sökupplevelse för användare, redaktörer och utvecklare. Ett avancerat språkstöd, beprövad rankning och en nyttofokuserad sökstatistikmodul är viktiga funktionella fördelar. Bland de viktigaste icke-funktionella fördelarna återfinns den unika tjänsteleveransmodellen, samt den mycket uppskattade supporten som ger stöd till såväl utvecklare som användare.

Har du frågor?

Meridium

Webbplatsen är baserad på publiceringsverktyget EPiServer CMS tillsammans med sökmotorn SiteSeeker och har implementerats av SiteSeeker-partnern Meridium.

Avropa från ramavtal

SiteSeeker kan avropas från ramavtalet E-förvaltnings-stödjande tjänster 2010. Läs om hur du avropar här.