NCCs webbplats och intranät, tillgängligare med hjälp av sök

Intranät, Publika webbplatser, Bygg och fastighet, Isotop

Tack vare ett målinriktat arbete engagerar NCC idag fler webbesökare och hjälper sina 18 000 anställda att snabbare hitta informationen de behöver. David Fredriksson, Technical Web Manager på NCC, berättar hur sökmotorn blev ett viktigt stöd i processen.

Sökfunktionen gör informationsflödet på intranätet mer tillgängligt

NCC har även valt att implementera SiteSeeker på sitt intranät, som ritkar sig till alla anställda på NCC. Sökmotorn blir där ett verktyg som underlättar de anställdas dagliga arbete. Policys, sociala aktiviteter och NCCs "må bra avdelning" är idag sökbart och går lätt att hitta.

-Det är en enormt stor skillnad jämfört med tidigare - den nya sökfunktionen är effektiv och lätt att administrera. En stor hjälp på vägen till en bra sökfunktion var den kvalitetssäkring Euroling gjorde under införandet, vi och vår partner kunde då känna att vi var på rätt väg, säger David Fredriksson.

Isotop

Webbplatsen är baserad på publiceringsverktyget EPiServer CMS tillsammans med sökmotorn SiteSeeker och har implementerats av SiteSeeker-partnern Isotop.