SiteSeeker hjälper Mittuniversitetets besökare att hitta rätt utbildning

Publika webbplatser, Bransch, Offentlig sektor, Sogeti

För ett universitet är webbplatsen den absolut viktigaste kanalen för att nå ut till potentiella studenter – enligt Verket för Högskoleservice söker 99 procent utbildning just online.

År 2010 byggde Mittuniversitet om sin webbplats, www.miun.se, och med den förbättrade och kategoriserade sökfunktionen hittas idag viktiga målsidor med färre klick och besökarna stannar länge.

Maximerar nyttan och användningen av SiteSeeker

Mittuniversitetets webbplats är en plats för kommunikation, det vill säga interaktion och dialog, mellan universitetet och besökarna. Innan Mittuniversitetet byggde om sin webbplats 2010 använde de SiteSeeker för sökning på det allmänna men för att söka utbildningsinformation användes en annan sökfunktion.

Istället för den tidigare söklösningen valde de att ta bort alla sökmotorer utom SiteSeeker och byggde in SiteSeeker i allt. Idag är det därför samma sökmotor oavsett om du söker utbildningar, forskare eller liknande. Sökresultatet presenteras snyggt i sex olika facetter och besökaren erbjuds även möjligheten att filtrera sitt sökresultat. Mittuniversitetet har även indexerat sin personalkatalog med SiteSeeker för att presentera den på ett snyggare sätt.

– Det är just det som är så bra med SiteSeeker, det finns massor med saker man kan göra själv – en sökmotor blir ju egentligen inte bättre än vad man gör den till. Och skulle man köra fast är det alltid lätt att få hjälp av Eurolings support, säger Bengt Nilsson, webbkoordinator på Mittuniversitetet.

Sogeti

Webbplatsen är baserad på publiceringsverktyget EPiServer CMS tillsammans med sökmotorn SiteSeeker och har implementerats av SiteSeeker-partnern Sogeti.