Webbplats och sök från användarens synvinkel

Publika webbplatser, Offentlig sektor, Creuna

Var fjärde klick på webbplatsen stockholm.se är en sökning. Därför var sökmotorn extra viktig när Stockholm bestämde sig för att bygga "en webbplats i världsklass". Valet föll på SiteSeeker och målet var att användaren skulle kunna navigera i sökresultatet på samma sätt som i den övriga strukturen.

Hög driftsäkerhet

SiteSeeker har implementerats med en modul för EPiServer CMS 5. Två redundanta SiteSeeker Appliance-servrar med en lastbalanserare som front-end svarar snabbt och effektivt på den stora mängden sökfrågor. Lösningen med dubbla SiteSeeker-servrar ger också trygghet i det fall någon av servrarna av någon anledning skulle sluta svara (något som i sig är mycket ovanligt) - i dessa fall tar den andra servern genast över trafiken, och slutanvändarna märker inget av driftsavbrottet. Driftstekniker hos Euroling får omedelbart en notifiering om driftsstörningen och kan vidta åtgärder för att snabbt återställa servern. Sammantaget ger detta en mycket hög driftssäkerhet, vilket var ett krav på sökningen från Stockholms Stad.

Stockholm.se använder SiteSeeker för EPiServer

Stockholm stad använder SiteSeekermodulen för EPiServer på webbplatsen. SiteSeeker för EPiServer erbjuder en helt integrerad sökupplevelse för användare, redaktörer och utvecklare. Ett avancerat språkstöd, beprövad rankning och en nyttofokuserad sökstatistikmodul är viktiga funktionella fördelar. Bland de viktigaste icke-funktionella fördelarna återfinns den unika tjänsteleveransmodellen, samt den mycket uppskattade supporten som ger stöd till såväl utvecklare som användare.

Creuna

Webbplatsen är baserad på publiceringsverktyget EPiServer CMS tillsammans med sökmotorn SiteSeeker och har implementerats av SiteSeeker-partnern Creuna.

Avropa från ramavtal

SiteSeeker kan avropas från ramavtalet E-förvaltnings-stödjande tjänster 2010. Läs om hur du avropar här.