Webbplats och sök från användarens synvinkel

Publika webbplatser, Offentlig sektor, Creuna

Var fjärde klick på webbplatsen stockholm.se är en sökning. Därför var sökmotorn extra viktig när Stockholm bestämde sig för att bygga "en webbplats i världsklass". Valet föll på SiteSeeker och målet var att användaren skulle kunna navigera i sökresultatet på samma sätt som i den övriga strukturen.

Stockholmarna fick följa och påverka utvecklingen

Med nya stockholm.se infördes en navigation som utgår från vad användaren letar efter i stället för förvaltningarnas organisation, något som också går igen i den nya sökfunktionen. Söker du exempelvis på "trafikbuller" kan du avgränsa dig till flera olika ämnesområden, för att snabbare hitta rätt, oavsett om det är Trafikkontoret eller Miljöförvaltningen som bäst kan besvara din fråga.

Webbplatsen utvecklades under en öppen betaperiod där invånarna i Stockholm kunde följa och påverka utvecklingen. Bland annat kunde användarna rösta om hur de ville att sökfunktionen skulle fungera. I den tidigare sökmotorn var hanteringen av synonymer omständlig och många besökare hade svårt att hitta det de letade efter. I SiteSeeker finns möjlighet att lägga in synonymer så att användaren får träff när de söker efter "dagis", även om det står "förskola" på webbplatsen.

I framtiden ska sökfunktionen på den publika webbplatsen utökas till att omfatta sökning efter platser och avgränsning av resultat i kartfunktionen. Med hjälp av sökmotorn ska man även kunna presentera sökbara kampanjer, exempelvis vid den tiden på året då många väljer skola, för att ytterligare underlätta för användarna att hitta rätt.

Creuna

Webbplatsen är baserad på publiceringsverktyget EPiServer CMS tillsammans med sökmotorn SiteSeeker och har implementerats av SiteSeeker-partnern Creuna.

Avropa från ramavtal

SiteSeeker kan avropas från ramavtalet E-förvaltnings-stödjande tjänster 2010. Läs om hur du avropar här.