Kraft. Kunskap. Kontroll.

Tämj kraften. Utnyttja kunskapen. Kontrollera resultatet. Med våra utbildningar kan du maximera nyttan från din SiteSeeker-investering.

 • Administrera SiteSeeker

  Utbildningen vänder sig till dig som är SiteSeekeransvarig, webmaster eller utvecklare och önskar djupgående och praktisk erfarenhet av SiteSeekers funktioner och användningsområden.

  Läs mer och anmäl dig på:

 • SiteSeeker och sökbarhet

  Utbildningen vänder sig till dig som vill få en bättre förståelse för hur sökmotorer fungerar, vilka möjligheter och funktioner som finns i SiteSeeker och hur sökstatistikrapporterna kan hjälpa dig att bättre förstå besökaren.

  Läs mer och anmäl dig på:

 • Utvecklarutbildning och certifiering

  Vi erbjuder utbildning i SiteSeeker för utvecklare och projektledare hos våra kunder och partners.

  Läs mer på: