Kraft. Kunskap. Kontroll.

Tämj kraften. Utnyttja kunskapen. Kontrollera resultatet. Med våra utbildningar kan du maximera nyttan från din SiteSeeker-investering. Vi erbjuder två kurser som är anpassade för dig som är redaktör eller webbplatsansvarig.

För mer information och bokning vänligen kontakta Episerver Training.

SiteSeeker och Sökbarhet

Kursen SiteSeeker och Sökbarhet vänder sig till dig som har SiteSeeker och som vill få en bättre förståelse för vilka möjligheter och funktioner som finns i SiteSeeker.

Administrera SiteSeeker

Kursen Administrera SiteSeeker vänder sig till dig som har SiteSeeker och som är SiteSeekeransvarig, webmaster eller utvecklare och önskar djupgående och praktisk erfarenhet av SiteSeekers funktioner och användningsområden.