SiteSeeker och sökbarhet

Utbildningen vänder sig till dig som vill få en bättre förståelse för hur sökmotorer fungerar, vilka möjligheter och funktioner som finns i SiteSeeker och hur sökstatistikrapporterna kan hjälpa dig att bättre förstå besökaren.

Vi ger dig konkreta tips och förslag på rutin för uppföljning av sökstatistik, analys av användarbeteende och SiteSeekers funktionalitet för att möta dessa behov. Denna insikt ger din organisation högre kundlojalitet, bättre träffar och mätbara resultat!

Utbildningen är teoretisk och sker i grupp där vi diskuterar sökning ur både besökarens och redaktörens perspektiv. Du får praktiska råd och metoder för att på ett enkelt och strukturerat sätt förbättra både innehållskvalitén och sökupplevelsen på er webb.

Vi går även djupgående igenom SiteSeekers statistikverktyg och tittar på vilken information som kan utvinnas och hur den kan användas av redaktören för att både förbättra innehållet på er webbplats och användarupplevelsen för besökaren.

Lämplig för…

  • Webbstrateger
  • Informationsansvariga
  • Webbredaktörer
  • Informatörer
  • Copywriters

Kommande tillfällen

För kommande tillfällen samt bokning, se SiteSeeker-utbildningar hos EPiServer.

Har du frågor?

Kontakta EPiServer Training
08-555 127 04
training@episerver.com