Varför är .Nets GridView inte lämplig att använda för att visa sökträffar?

2011-01-21

EPiServer

ASP.Net-kontrollen GridView innebär ett enkelt sätt att visa produkter, personer eller andra objekt ur en databas. Den är dock inte lämpad att använda vid sökning av följande orsaker:

  • Onödigt många träffar hämtas från sökmotorn
  • Sortering görs på serversidan
  • Onödigt många sökfrågor ställs
  • Sammantaget gör det att sökningen upplevs som långsam, att man inte utnyttjar SiteSeekers kraftfulla sökmöjligheter och att implementeringen tar onödigt lång tid.

För att söka bland objekt som har flera egenskaper som man vill sortera på, och där träffarna ska visas i en tabell, rekommenderar vi istället att man gör så här:

  • Indexera alla fält (t.ex. förnamn, efternamn, telefonnummer, avdelning eller produktnamn, bild-URL, pris, lagersaldo) som typad metainformation
  • Använd SiteSeekers standardkontroll för visning av träffarna (Result.ascx), men modifiera denna så att en tabell matas ut istället för en definitionslista
  • Använd söktermen sort: och sort:reverse: för att åstadkomma klickbara kolumnrubriker