EPiServer

Bättre titlar för dokument i EPiServer

Ja, du kan ange en egen titel för dokument som sparas i EPiServer, och om du använder SiteSeeker-modulen för EPiServer kommer SiteSeeker att visa denna titel i träfflistan. Detta kan vara användbart om titeln angiven i t.ex. en PDF saknas eller är dålig, och det är alltför tidsödande att ändra titeln direkt i dokumentet.

PDF:er ej klickbara

Om du använder SiteSeeker-modulen för EPiServer och försöker klicka på en fil, t.ex. ett PDF-dokument (antingen på träffens rubrik eller på länken "Visa med sökorden markerade") och ett felmeddelande visas, följ denna guide!

Många förfrågningar till FileInformation.aspx

Anrop av URL:er som innehåller SiteSeeker/Fileinformation.aspx görs av SiteSeeker vid indexering när SiteSeeker-modulen för EPiServer används. Anropen är nödvändiga för att extern metainformation om indexerade dokument ska kunna hämtas.

Fel sida eller server vid filtrering

SiteSeeker-modulen för EPiServer använder sig av den bas-URL man ställer in i EPiServer för länkar till olika filtrerings- och sorteringsmöjligheter. Om du märker att det går bra att ställa sökfrågor, men att länkarna för sortering och filtrering (i exempelvis träfföversikten) inte fungerar som de ska, är denna bas-URL troligen fel.

Modulen kan inte ansluta till SiteSeeker

I vissa fall kan modulen misslyckas med anslutningen till SiteSeeker. Så här kan du felsöka dessa anslutningsproblem.

URL:er med understreck i EPiServer

När servertypen för en server som indexeras med SiteSeeker är satt till EPiServer (med eller utan modul) så konverterar SiteSeeker alla påträffade URL:er som innehåller fyra understreck till formatet utan understreck.

Använd inte GridView till sökträffar

ASP.Net-kontrollen GridView innebär ett enkelt sätt att visa produkter, personer eller andra objekt ur en databas. Den är dock inte lämpad att använda vid sökning av följande orsaker:

EPiServers kategorier i SiteSeeker

Ja, SiteSeeker kan med automatik uppfatta och använda kategorier i EPiServer och andra publiceringsverktyg.

Vilken version av EPiServer-modulen?

Versionsnumret på SiteSeeker-modulen visas i EPiServers admin-läge om du använder version 2 eller 3 av sökintegrationen.

Versionshistorik, sökintegrationen för EPiServer och .NET (modulversion 4)

Här följer en historik över alla versioner av sökintegrationen för EPiServer och .NET för modulversion 4. Versionshistoriken för modulversion 3 redovisas här.

Felsökning, installation av EPiServer-modulen

Installationen av SiteSeeker-modulen går normalt enkelt och smärtfritt, men i vissa sällsynta fall kan du stöta på problem. Följande felsökningsguide hjälper dig att antingen lösa problemet eller att skapa en felrapport som gör att vi kan ge dig snabb och precis hjälp.

SiteSeeker-modulen för EPiServer

För publiceringsverktyget EPiServer finns en särskild SiteSeeker-modul som gör att EPiServer automatiskt ger SiteSeeker de allra bästa förutsättningarna för bra sökresultat.

Hur ändrar jag textsträngar i SiteSeekers integrationsmodul version 4 och .NET?

Översättningssträngarna som används i html-helpers och SiteSeeker-delarna av EPiServers administrationsgränssnitt går att ersätta med egna definitioner.