Varför kommer man till fel sida eller server om man sorterar eller filtrerar i modulen för EPiServer?

2011-11-25

EPiServer

SiteSeeker-modulen för EPiServer använder sig av den bas-URL man ställer in i EPiServer för länkar till olika filtrerings- och sorteringsmöjligheter. Om du märker att det går bra att ställa sökfrågor, men att länkarna för sortering och filtrering (i exempelvis träfföversikten) inte fungerar som de ska, är denna bas-URL troligen fel.

Denna information gäller version 3 och tidigare av SiteSeeker-modulen för EPiServer.

För att kontrollera, och om nödvändigt korrigera, bas-URL:en i EPiServer, gör så här:

  1. Logga in i EPiServers adminläge
  2. Klicka på Konfig
  3. Klicka på Systeminställningar
  4. Kontrollera värdet i fältet Adress till din webbplats (t ex http://www.x.y)

Notera att denna URL måste inkludera eventuella portnummer, t.ex. http://www.foretaget.se:8080/.

Bas-URL:en går också att ändra i web.config-filen, värdet heter då EPsHostUrl.