Kan en sida finnas i flera kategorier samtidigt?

2012-07-18

Kunskapsdatabasen, Sökning

Ja, om du använder SiteSeekers kategorier kan du låta sidor eller dokument finnas i flera kategorier än en. Detta kallas i SiteSeeker överlappande kategorier.

När bör man använda överlappande kategorier?

Att en sida kan finnas i fler än en kategori, dvs. överlappande kategorier, kan till exempel vara användbart om man har flera olika kategorigrupper, där kategorier i olika grupper beskriver olika aspekter av dokumentet/sidan.

Ett exempel vore t.ex. en blankett för bygglovsansökan, som skulle kunna ligga i kategorin "Bygga & bo" i gruppen "Ämnen", och dessutom i kategorin "Blanketter" i gruppen "Dokumenttyp".

Hur använder jag överlappande kategorier?

Hur man går tillväga för att använda överlappande kategorier beror på om man använder URL-kategorier eller tagg-kategorier. URL-kategorier anger man i SiteSeeker Admin, medan tagg-kategorier baseras på den eller de metataggar man anger i webbsidor, eller i extern metadata för dokument.

Kategorier baserade på URL

Använder du URL-kategorier, skapa de önskade kategorierna i SiteSeeker Admin. Kontrollera därefter inställningen Överlappande kategorier, denna ska vara angiven som Ja, baserade på metataggar och URL, metataggar ersätter URL-matchning, eller Ja, baserade på metataggar och URL, metataggar komplementerar URL-matchning. Vilket av dessa alternativ du bör välja beror på om du också använder tagg-kategorier, och om du i så fall vill att tagg-kategorier ska ersätta URL-kategorier i de fall det finns en konflikt.

Kategorier baserade på metataggar

Använder du tagg-kategorier ser du till att i sidan mata ut en metatagg för varje kategori sidan ska finnas i. För exemplet ovan skulle det se ut som följer:

<meta name="category" content="Ämnen; Bygga & Bo" />
<meta name="category" content="Dokumenttyp; Blanketter" />

Kontrollera även i detta fall inställningen Överlappande kategorier, något av Ja-alternativen ska anges. Vilket av dem beror ånyo på om du också använder URL-kategorier.

När sökningen sedan utförs kommer sidan att återfinnas i alla de kategorier som är angivna. I själva träffinformationen anges därför också samtliga kategorier som träffen finns i.